USLOVI POSLOVANJA

 

USLOVI KORIŠĆENJA

Prilikom zaključenja ugovora, ugovorne strane su dužne da se pridržavaju načela savesnosti i poštenja, da postoji jednakost međusobnih davanja, da ne vrše zloupotrebu prava, niti da postupaju na način kojim će drugoj ugovornoj strani prouzrokovati štetu, a u slučaju spora isti će nastojati rešiti mirnim putem uz međusobna uvažavanja.

 

PRODAVAC

Pun naziv: DALAMBER DOO DRUŠTVO ZA IZDAVANJE KNJIGA, NOVI SAD
Adresa: 21000 Novi Sad – Grad Novi Sad, ul. Blagoja Parovića br. 1, sprat IX, stan 35,
Delatnost/šifra delatnosti: Izdavanje knjiga, šifra delatnosti 5811,
Matični broj: 20772344
PIB: 107242348
Internet stranica (WEB): www.dalamber.rs, www.mocmaste.rs
Telefon: 060/3618-087, 060/5618-087
Elektronska pošta (e-mail): info@dalamber.rs

 

NAČIN KUPOVINE

Dalamber doo vrši prodaju robe na malo, radi zadovoljavanja ličnih potreba kupaca ili potreba njihovog domaćinstva u obliku daljinske trgovine putem: sajta www.mocmaste.rs, www.dalamber.rs, društvenih mreža, aplikacija, poštom i slanjem reklamnog materijala.

 

NAČIN PLAĆANJA

Otplata na rate

Uslov kupovine sa otplatom na rate je da se kupac nalazi u radnom odnosu ili da je korisnik penzije, sa ili bez administrativne zabrane, na tekući račun Dalamber doo koji se vodi kod „Banca Intesa“ ad Beograd pod br. 160-361122-06.
Plaćanje na rate počinje najkasnije 30 dana od dana prijema knjige.
Plaćanje se može vršiti do 20 mesečnih rata.
Plaćanje je moguće i kreditnim karticama „Banca Intesa“ ad Beograd bez kamate na 12 mesečnih rata.

Pouzećem

Cena kupljene knjige se plaća dostavljaču prilikom preuzimanja na željenoj adresi.

Platne kartice

Izborom plaćanja putem platne kartice bićete preusmereni na sajt „Banca Intesa“ ad Beograd radi plaćanja. Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacija se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno najsavremenije kriptografske tehnologije. Sigurnost podataka prilikom kupovine, garantuje procesor platnih kartica, „Banca Intesa“ ad Beograd, pa se tako kompletni proces naplate obavlja na stranicama banke. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu.

Izjava o konverziji

Sva plaćanja biće izvršena u lokalnoj valuti Republike Srbije – dinar (RSD). Za informativni prikaz cena u drugim valutama koristi se srednji kurs Narodne Banke Srbije. Iznos za koji će biti zadužena Vaša platna kartica biće izražen u Vašoj lokalnoj valuti kroz konverziju u istu po kursu koji koriste kartičarske organizacije, a koji nama u trenutku transakcije ne može biti poznat. Kao rezultat ove konverzije postoji mogućnost neznatne razlike od originalne cene navedene na našem sajtu.

All payments will be effected in Serbian currency – dinar (RSD). The amount your credit card account will be charged for is obtained through the conversion of the price in Euro into Serbian dinar according to the current exchange rate of the Serbian National Bank. When charging your credit card, the same amount is converted into your local currency according to the exchange rate of credit card associations. As a result of this conversion there is a possibility of a slight difference from the original price stated in our web site.

Zaštita privatnosti korisnika

U ime Dalamber doo obavezujemo se da ćemo čuvati privatnost svih naših kupaca. Prikupljamo samo neophodne, osnovne podatke o kupcima/ korisnicima i podatke neophodne za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge. Dajemo kupcima mogućnost izbora uključujući mogućnost odluke da li žele ili ne da se izbrišu sa mailing lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi podaci o korisnicima/kupcima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi zaposleni Dalamber doo (i poslovni partneri) odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti.

Zaštita poverljivih podataka o transakciji

Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacija se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno najsavremenije kriptografske tehnologije. Sigurnost podataka prilikom kupovine, garantuje procesor platnih kartica, Banca Intesa ad Beograd, pa se tako kompletni proces naplate obavlja na stranicama banke. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu.

Izjava o PDV-u

PDV je uračunat u cenu i nema skrivenih troškova.

 

ISPORUKA

Isporuka se vrši na teritoriji Republike Srbije bez AP KIM.
Isporuka se vrši putem kurirske službe ili dostave organizovane od strane Dalamber doo.
Rok isporuke je 5 radnih dana.
Troškove isporuke snosi Dalamber doo.

ODUSTANAK OD KUPOVINE

Kupac ima pravo da odustane od izvršene kupovine u celini ili delimično, u roku od 15 dana od dana prijema kupljene knjige.
Kupac je dužan u slučaju odustanka od kupovine dostaviti Dalamber doo popunjen obrazac o odustanku koji se preuzima ovde.
Popunjen obrazac se dostavlja uz vraćenu knjigu ili na mejl adresu info@dalamber.rs.

Kupac nije dužan, ali može da navede razloge odustajanja.
Kupac je dužan da u roku od 14 dana od dana odustanka od kupovine dostavljenu robu vrati Dalamber doo putem pošte ili kurirske službe.
Troškovi vraćanja robe padaju na teret kupca.
Smatraće se da je kupac odustao od kupovine ukoliko kupljenu robu vrati prodavcu u roku od 15 dana od dana prijema.
Kupac je dužan prilikom vraćanja robe da istu upakuje na način da ne dođe do oštećenja robe.
Prilikom prijema vraćene robe Dalamber doo će u roku od 2 radna dana  utvrditi da li je roba vraćena bez oštećenja.
Dalamber doo će kupcu vratiti u celini plaćenu cenu ukoliko je kupljena roba vraćena bez oštećenja.
U slučaju da je došlo do oštećenja robe krivicom kupca (neadekvatnim pakovanjem ili rukovanjem) Dalamber doo će odbiti vraćanje plaćene cene i robu vratiti kupcu.
Dalamber doo će u roku od 8 dana od dana prijema uredno vraćene robe kupcu vratiti novac na tekući račun koji kupac označi u obrascu o odustajanju.

 

REKLAMACIJA

Kupac ima pravo na reklamaciju kupljene robe u slučaju da mu je isporučena oštećena, nekompletna ili pogrešna roba, u roku od 14 dana od dana prijema robe.
Reklamacije se dostavljaju u pisanom obliku na adresu: 21000 Novi Sad, ul. Blagoja Parovića br. 1/35 ili na mejl: info@dalamber.rs
Dalamber doo će potvrditi prijem reklamacije kupcu putem Vibera, SMS-a ili mejla.
Rok za odgovor na reklamaciju je 8 dana, dok je rok za rešavanje reklamacije 15 dana.
Troškovi zamene robe u slučaju osnovane reklamacije snosi Dalamber doo.

 

SAOBRAZNOST

Saobraznost kupljene robe podrazumeva da roba odgovara opisu koji je dao prodavac i ako ima svojstva robe koju je prodavac pokazao potrošaču kao uzorak ili model, da ima svojstva potrebna za naročitu upotrebu za koju je potrošač nabavlja, a koja je bila poznata prodavcu ili mu je morala biti poznata u vreme zaključenja ugovora, da ima svojstva potrebna za redovnu upotrebu robe iste vrste i da po kvalitetu i funkcionisanju odgovara onome što je uobičajeno kod robe iste vrste i što potrošač može osnovano da očekuje s obzirom na prirodu robe i javna obećanja o posebnim svojstvima robe data od strane prodavca, proizvođača ili njihovih predstavnika, naročito ako je obećanje učinjeno putem oglasa ili na ambalaži robe.

Kupac ima pravo na zamenu kupljene robe u slučaju da je ista nesaobrazna, i to u roku od dve godine od dana kada je kupac primio kupljenu robu.

Trošak zamene robe pada na teret Dalamber doo.

 

POVRAĆAJ SREDSTAVA

Povraćaj sredstava se vrši popunjavanjem formulara koji se preuzima klikom ovde.
U formular je potrebno da unesete sledeće podatke:

  • Broj Vašeg ugovora (račun – otpremnica)
  • Vaš JMBG (opciono)
  • Broj dinarskog tekućeg računa na koji će biti uplaćena sredstva.
  • Kontakt telefon i mejl.

Formular se dostavlja na adresu info@dalamber.rs ili putem pošte na adresu 21000 Novi Sad, ul. Blagoja Parovića br. 1/9/35.

Kada dostavite potrebne podatke, biće kreirana dokumentacija koja će Vam sa procedurom za povraćaj sredstava biti prosleđena na mejl koju ste ostavili prilikom kreiranja porudžbine. Povraćaj sredstava se vrši isključivo na gore navedeni način, uplatom na dinarski tekući račun.

U slučaju vraćanja robe ili povraćaja sredstava kupcu koji je prethodno izvršio plaćanje nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, Dalamber doo je u obavezi da povraćaj izvrši isključivo putem VISA, EC/MC i Maestro metoda plaćanja. To znači da će banka na zahtev prodavca obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice.